skip to Main Content

Franchise wijzer opgericht: vergroten overlevingskans ondernemer

”De regels van een franchiseformule bepalen in belangrijke mate de kansen voor de ondernemer”, aldus Nienke Slump, verbonden aan de Stichting, “en wij willen de bedrijfseconomische en juridische kennis daarover naar voren brengen. Dat zorgt voor succesvolle franchisenemers en we stimuleren daarmee ook franchisegevers om bestaande en nieuwe formules verder…

Lees Meer

Overzicht van gemaakte afspraken bijstandswet en Participatiewet

Met deze afspraken verwacht Klijnsma ook tegemoet te komen aan de inbreng van verschillende andere fracties tijdens het wetgevingsoverleg van 16 december 2014. Met de voorstellen wordt beoogd de bijstand houdbaar te houden en meer activerend te maken. Daarbij heeft de regering oog voor het vangnetkarakter van de bijstand, waarbij…

Lees Meer

Brief minister over officiële lancering van ondernemersplein.nl

Daarnaast wordt ingegaan op de stand van zaken van de toezeggingen over ondernemersplein.nl die tijdens de begrotingsbehandeling van het Ministerie van Economische Zaken op 5 en 7 november 2013 zijn gedaan. Meer informatie: Brief minister over de officiële lancering van ondernemersplein.nl (het digitale ondernemersplein)

Lees Meer
Back To Top