skip to Main Content

Wijziging van de bedragen en een percentage genoemd in het Bbz

De ontwikkeling van het prijsindexcijfer van de reeks Consumentenprijsindex, alle huishoudens (afgeleide reeks 2006 = 100) bedraagt 0,9%. De in het Bbz genoemde bedragen zijn dienovereenkomstig aangepast. Meer informatie: Wijziging van de bedragen en een percentage genoemd in het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 met ingang van 1 januari 2014 –…

Lees Meer

Herziening van de bedragen en vaststelling van de grondslagen, genoemd in de IOAW, IOAZ en het Algemeen inkomensbesluit socialezekerheidswetten

In de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) en de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) zijn de netto bedragen opgenomen waaraan de op grond van artikel 5 van de IOAW en IOAZ vast te stellen grondslagen netto gelijk dienen te zijn. De genoemde…

Lees Meer

Visie op sectoren 2014

Detailhandel: Hoop op betere tijden, maar voorzichtigheid geboden Consumenten worden geleidelijk minder somber en op de huizenmarkt lijkt zich een omslag af te tekenen die moet resulteren in meer verkochte huizen. Dit kan positief zijn voor o.a. notarissen, doe-het-zelf zaken en de bouwsector. De terugval in koopkracht is  gestuit, maar…

Lees Meer

Gezondheidszorg: van groei- naar krimpstrategie

Grote veranderingen op komst Nederland heeft wereldwijd de op één na hoogste zorguitgaven. Om de zorg betaalbaar te houden en de solidariteit te handhaven zijn politiek en samenleving volop bezig met stelselherzieningen. Grote veranderingen staan op stapel: opsplitsing van de AWBZ, een grotere rol voor gemeenten en zorgverzekeraars, spreiding en…

Lees Meer

GoodCompany #5 is verschenen

Daarnaast een uitgebreid interview met PvdA Tweede Kamerlid Mei Li Vos, die zich in de Tweede Kamer bezig houdt met het politiek dossier over zelfstandigen en vindt dat zelfstandigen qua regelingen vaak tussen wal en schip vallen. Ook pleit zij voor meer bekendheid van de Bbz-regeling bij ondernemers. Maar ook…

Lees Meer

Starten als franchiseondernemer

Naast een bewezen formule heeft franchise nog meer voordelen: Het startersrisico is kleiner als de ondernemer zich aansluit bij een succesvolle formule met een goede reputatie en naamsbekendheid; De franchisegever verzorgt zaken als marketing, inkoop assortiment etc. Zo heeft de ondernemer meer tijd voor contacten met klanten en medewerkers; Er kan…

Lees Meer
Back To Top