skip to Main Content

Kwartaalbericht Automotive: werkplaats, van cashcow tot vechtmarkt

Een lage vervangingsvraag in de zakelijke markt en een uitermate terughoudende particuliere markt leiden in 2013 tot krimp in de registraties van nieuwe personenauto's. ING Economisch Bureau verwacht dat de markt dit jaar eindigt op 390.000 nieuw geregistreerde personenauto's. Een hogere vervangingsvraag in de zakelijke markt moet in 2014 (raming…

Lees Meer

UWV Sectoranalyse Ambachten: Tekorten dreigen door lage instroom ambachtsopleidingen

Volgens de meest recente prognoses krijgen grote delen van de ambachtseconomie bij het aantrekken van de economie echter te maken met tekorten, vooral aan technische vaklieden. Sommige branches binnen de ambachtseconomie zijn bovendien sterk vergrijsd, waaronder de maatkledingbedrijven en de uurwerkmakers. Er zijn tot 2021 jaarlijks gemiddeld 20.000 nieuwe mensen…

Lees Meer

Licht herstel verwacht voor telecom, media en IT

Nederlandse softwarebedrijven blijven het relatief goed doen met een omzetgroei van ruim 2%. De Media, IT Dienstverlening en Telecom sectoren bevinden zich in een overgangsfase naar nieuwe business- en verdienmodellen. Meer informatie: ABN Amro - Sector-Update-TMT

Lees Meer

Wijziging van de Subsidieregeling starten, groeien en overdragen van ondernemingen (tijdelijke verhoging borgstellingspercentage en kredietbedragen)

Een deel van de maatregelen betreft een tijdelijke uitbreiding van de Subsidieregeling starten, groeien en overdragen van ondernemingen, onderdelen Borgstelling MKB-kredieten (BMKB), Garantie ondernemingsfinanciering en Garantstelling gericht op bankgaranties. Deze tijdelijke uitbreiding, die geldt tot en met 31 december 2014, wordt gerealiseerd met de onderhavige regeling. Meer informatie: stcrt-2013-29700 (pdf-bestand)

Lees Meer

Negende monitor Wsnp: beroep op schuldsanering iets gedaald in 2012. Verhouding tussen particulieren en (ex-)ondernemers ongewijzigd

In 2012 zijn door de rechter in totaal 13.755 mensen toegelaten tot de Wsnp; 967 minder dan in 2011. Ook is het afwijzingspercentage van de verzoeken tot toelating van de schuldsanering toegenomen: van 17,1 procent in 2011 naar 19,6 procent in 2012. Staatssecretaris Teeven wijst op de verregaande consequenties voor…

Lees Meer
Back To Top