skip to Main Content

Agrarische groothandel groeit door, groothandel in bouwmaterialen valt sterkst terug

Als gevolg van aanhoudend zwakke marktomstandigheden en uiteenlopende vraag in binnen- en buitenland, zijn de verschillen in omzetontwikkeling tussen de deelmarkten van de groothandel groter dan anders. Bestedingen aan voedingsmiddelen blijven grotendeels overeind, terwijl flink wordt bespaard op non-food producten. Verder blijft er ruimte voor investeringen in ICT, terwijl veel…

Lees Meer

Nieuw VNG model-marktverordening

De model-marktverordening is fors gewijzigd: marktreglementen zijn vervangen door inrichtingsplannen voor de afzonderlijke markten en de verordening biedt veel meer keuzemogelijkheden. Zo zijn er aanvullende mogelijkheden voor het toewijzen van standplaatsvergunningen opgenomen. Gemeenten kunnen straks bijvoorbeeld kiezen voor een selectiestelsel. De VNG houdt drie introductiebijeenkomsten over de model-marktverordening 2013: op…

Lees Meer

Ruimtelijk beleid: Detailhandel Nederland roept gemeenten op om oneerlijke concurrentie webwinkels tegen te gaan

Jildau Schuilenburg, secretaris Vestigingszaken, legt uit: Juist in deze economische situatie moet meer dan ooit sprake zijn van een eerlijk speelveld. De markt moet zijn werk doen, maar overheden moeten oneerlijke concurrentie tegengaan en de regels handhaven! Internetbedrijven waar consumenten fysiek producten kunnen bekijken, betalen en meenemen, acteren als winkels…

Lees Meer
Back To Top