skip to Main Content

Evaluatie krimpexperimenten, experimenten met wonen, ruimte en voorzieningen

Kennis en ervaring experimenten breed toepasbaar In de 14 experimenten die over diverse krimpgebieden van Nederland zijn verspreid, is een grote hoeveelheid kennis en praktijkervaring opgedaan. Deze zijn vertaald naar breder toepasbare instrumenten en methodieken en adviezen om de toenemende krimpproblematiek voor te zijn of op te lossen. Websites, handleidingen,…

Lees Meer

ING Regiovisie IJsselland: Industrie bezorgt Noord-Overijssel groei

De consumentenuitgaven staat nog altijd onder druk, mede door oplopende werkloosheid in de regio. Ook investeringen blijven achter. Op lange termijn moet innovatief ondernemerschap de economie versterken. Voorzichtig herstel in 2014 Volgend jaar groeit de economie in Noord-Overijssel naar verwachting met 0,9% door het aantrekken van de exporterende industrie. Bovendien…

Lees Meer

Werkwijzer Regionale samenwerking Bbz

De Werkwijzer is een onderdeel van het programma Effectiviteit & Vakmanschap van de VNG en Divosa, mede gefinancierd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het doel van het programma is het versterken en stimuleren van methodisch werken binnen de sociale zekerheid. Deze werkwijzer is onderdeel van een vierluik…

Lees Meer
Back To Top