skip to Main Content

Conjunctuurenquête: Nederlandse bedrijfsleven in mineur

De Conjunctuurenquête Nederland (COEN) is het gezamenlijke conjunctuuronderzoek van de Kamers van Koophandel, VNO-NCW, MKB Nederland, Centraal Bureau voor de Statistiek en Economisch Instituut voor de Bouw. Dit onderzoek brengt vier keer per jaar de belangrijkste ontwikkelingen en verwachtingen van het Nederlandse bedrijfsleven in kaart, uitgesplitst naar regio en bedrijfstak.…

Lees Meer

Transportsector kijkt terug op slecht 2012

Mede door de lage consumentenbestedingen is de orderportefeuille sinds 2009 nog nooit zo dun geweest'. Ondanks de voorspelde lichte economische verbetering in 2013, houdt ruim een derde van de transporteurs rekening met wederom een slecht jaar. Het gaat nog steeds slecht in de transportsector. Een derde van alle wegvervoerders zag…

Lees Meer

Rekenregels en inhoudingspercentages voor bijstandsuitkeringen

Voor gemeenten gelden voor 2013 de volgende percentages: bruteringspercentage bijstand voor uitkeringsgerechtigden jonger dan 65 jaar plus 1 maand: 58,73% bruteringspercentage bijstand voor uitkeringsgerechtigden ouder dan 65 jaar plus 1 maand: 23,61% In beide gevallen is de bruto-uitkering werkgeversbijdrage Zvw (7,75%). Bron: Belastingdienst

Lees Meer

Productieherstel industrie in aantocht

Contrast binnenland - buitenland houdt aan Zowel de binnenlandse als buitenlandse verkopen daalden in 2012. Een belangrijk verschil is dat de export pas in de tweede helft sterk terugviel, terwijl de binnenlandse markt al langere tijd kwakkelt. De productiekrimp over 2012 is uitgekomen op -0,7%, waarbij de chemie (vooral basischemie…

Lees Meer
Back To Top