skip to Main Content

Groeiende tweedeling in de detailhandel: Non-food winkels verliezen terrein in strijd om portemonnee

Tweedeling in omzet detailhandel food en non-food De druk op de consumentenbestedingen blijft de detailhandel parten spelen. Omzetcijfers van winkels laten zien dat de consument duidelijke prioriteiten stelt bij de heroverweging van zijn uitgaven. Zo kampen winkels voor duurzame goederen (bijvoorbeeld kleding, meubels of elektronica) al geruime tijd met een…

Lees Meer

Wijziging Besluit bijstand zelfstandigen 2004, artikel 4

Met de inwerkingtreding van de Wet uniformering loonbegrip ontvangt de bijstandsgerechtigde geen vergoeding meer voor de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet, omdat die met ingang van 1-1-1 januari 2013 direct bij de inhoudingsplichtige wordt ingehouden. De verwijzing in artikel 4 naar die vergoeding komt in verband hiermee te vervallen, zoals ook gebeurt…

Lees Meer

Afzetmarkt Foodservice groothandel verandert: meer aandacht voor vers en regionale producten

Omzet foodservice groothandels daalt door krimp in buitenshuisconsumptie De totale foodmarkt is onder te verdelen naar binnenshuis- en buitenhuisconsumptie (foodretail en foodservice). Vanwege de druk op de foodbestedingen buiten de deur en de concurrentie van de foodretail hebben foodservice groothandels te maken met een krimpende markt. De totale omzet van…

Lees Meer

Verzamelbrief 2012-4: Wijzigingen Besluit bijstandsverlening zelfstandigen

5. Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz) Op basis van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (hierna Bbz 2004) kunnen gemeenten potentiële ondernemers onder uitkeringsgerechtigden ondersteunen richting het ondernemerschap. Uit onderzoek is gebleken dat de Bbz-starterregeling goed werkt, maar dat selectiviteit en kredietbeheer kunnen worden verbeterd (Ecorys, 2011). Om gemeenten te stimuleren met…

Lees Meer
Back To Top