skip to Main Content

I’M OK Basisopleiding voor Ondernemers

Goed ondernemerschap vraagt om een goede basis. De opleiding is volledig online te volgen, waarbij de lerende ondernemer op maat en op afstand wordt ondersteund als de ondernemer daar behoefte aan heeft. IMK is tot het uiterste gegaan om deze opleiding inspirerend en leuk te maken en om het de…

Lees Meer

Ondernemerschap als middel voor een vitale medewerker

Gezondheid is er daar natuurlijk één van, maar net zo belangrijk is dat een medewerker tevreden is over zijn huidige werk. Onder de naam Nieuw Elan heeft CNV hier onderzoek naar gedaan. In de top vier die bepaald of een medewerker tevreden is staan: Afwisseling Waardering Persoonlijke groei en ontwikkeling …

Lees Meer

Regio’s in economisch perspectief 2013: Grote verschillen in toename werkloosheid per provincie

Werkloosheid stijgt het sterkst in Noord-Nederland ING Economisch Bureau verwacht in 2013 een verdere stijging van de werkloosheid in alle provincies. In de tweede helft van 2011 is een trend van een snel toenemend aantal werklozen ingezet, gelijktijdig met een krimpende economie. De arbeidsmarkt reageert vertraagd op de economische situatie…

Lees Meer

Bouwsector bereikt de bodem in 2013

Licht herstel bouwproductie in 2014 De impact van de bouwproductie op de Nederlandse economie is groot. De daling van het BBP in het derde kwartaal 2012 van 1,6% (j.o.j.) werd voor ruim een derde (0,6%-punt) veroorzaakt door de daling van de bouwproductie. Door dit (nog) slechter dan verwachte cijfer verlagen…

Lees Meer

Concurrerende industrie vormt potentiële groeimotor Zuidoost-Brabant

Gemiddeld startersaandeel, veel starters in E-commerce In de eerste 9 maanden van 2012 startten meer dan 13.000 mensen een bedrijf in Noord-Brabant. Na Zuid- en Noord-Holland vormt het daarmee de provincie met het hoogste aantal starters. Het startersaandeel, het aantal startende ondernemers als percentage van de potentiële beroeps-bevolking (alle inwoners…

Lees Meer

Stimuleren van duurzaam ondernemen in het MKB

Kritische succesfactoren voor kansrijke initiatieven Eerder onderzoek van Panteia toonde al aan dat er nog veel besparingspotentie en nog veel ruimte is voor duurzaam ondernemerschap in het midden- en kleinbedrijf (MKB). Er worden dan ook veel initiatieven ontplooid, gericht op het stimuleren en ondersteunen van het MKB bij duurzaam ondernemen.…

Lees Meer

Stadsregio Arnhem-Nijmegen

In het gebied zijn alle elementen voor een concurrerende regio aanwezig: een gunstige ontwikkeling van de bevolking en van de werkgelegenheid, een over het algemeen financieel gezond bedrijfsleven, een relatief hoog opleidingsniveau van de beroepsbevolking en een uitstekende ligging binnen Nederland en Europa. Maar uit het onderzoek blijkt óók dat…

Lees Meer
Back To Top