skip to Main Content

CBS: De regionale economie 2011

Andere onderwerpen die in deze publicatie aan bod komen zijn de effecten van de crisis op de investeringen en op het beschikbaar inkomen van huishoudens. Ten slotte staat als speciaal onderwerp de economie van Utrecht centraal. Meer informatie: CBS - De Regionale Economie 2011 (pdf-bestand)

Lees Meer

Sectoren in economisch perspectief 2013

Consument heeft last van de bezuinigingen en de slechte woningmarkt? De detailhandel en horeca merken de daling in bestedingen van de Nederlandse consument. De bezuinigingen van de overheid drukken de koopkracht en de verdere verzwakking van de huizenmarkt blijft de Nederlandse consument  raken. Hierdoor verandert het consumptiepatroon. Zo blijkt dat…

Lees Meer

Monitor Economische Ontwikkeling voor de Gooi en Vechtstreek

De regionale economische ontwikkeling is geanalyseerd aan de hand van uiteenlopende ruimtelijke economische indicatoren. Deze indicatoren zijn in de monitor gegroepeerd in  een aantal categorieën, te weten macro-economie, werkgelegenheid, vestigingen, starters en opheffingen, bedrijfsverplaatsingen, arbeidsmarkt en werklocaties. Hoofdzakelijk zijn de indicatoren geanalyseerd tot en met 2011. Voor enkele indicatoren zijn…

Lees Meer

Wijziging van de bedragen genoemd in de Regeling financiering en verantwoording IOAW, IOAZ en Bbz 2004 met ingang van 1 januari 2013

De relevante indexcijfers betreffen die van de ontwikkeling van de lonen van werknemers in de overheidssector (artikel 5, eerste lid) en in de particuliere bedrijven (artikel 5, tweede lid) en bedragen respectievelijk 1,89% en 2,10%. Van de gelegenheid is bovendien gebruik gemaakt om een technische correctie door te voeren in…

Lees Meer

Eigen baas worden: argumenten voor en tegen

Ook past ondernemerschap steeds meer in het tijdsbeeld, waarbij mensen een goede werk-privébalans zoeken. Als eigen ondernemer is het eenvoudiger om ruimte te creëren voor zorgtaken voor kinderen, of bijvoorbeeld mantelzorg. Ook starten er steeds meer mensen van uit een uitkering hun eigen bedrijf.  Wat de reden van een start-up…

Lees Meer

Ondernemerschap als middel voor een vitale medewerker

Gezondheid is er daar natuurlijk één van, maar net zo belangrijk is dat een medewerker tevreden is over zijn huidige werk. Onder de naam Nieuw Elan heeft CNV hier onderzoek naar gedaan. In de top vier die bepaald of een medewerker tevreden is staan: Afwisseling Waardering Persoonlijke groei en ontwikkeling …

Lees Meer
Back To Top