skip to Main Content

Wijziging financieringssystematiek Bbz: Indicatieve normbaten, vragen en antwoorden, rekenvoorbeeld

Ook is via het gemeenteloket nadere informatie beschikbaar gekomen over de normering en borgstellingsregeling in de vorm van vragen en antwoorden en een uitgebreid rekenvoorbeeld. Geregistreerde leden van de Helpdesk kunnen de bestanden hieronder downloaden. Heeft u geen inlog voor de helpdesk, kijk dan op het gemeenteloket. Meer informatie: Bbz-indicatieve-normbaten-2013 (zip…

Lees Meer

Licht herstel ICT branche op handen

2013 jaar van beperkt herstel De omzet van software ontwikkelaars en andere IT-dienstverleners daalt in 2012 naar verwachting met 2%. Teruglopende bedrijfsinvesteringen en bezuinigingen bij de overheid zorgen nog altijd voor druk op de omzet van de software &services sector. In 2013 kan door licht herstellend vertrouwen bij ondernemers en…

Lees Meer

Productie maakindustrie stabiel in 2013 na krimp van 3% in 2012

De daling is het grootst in de transportmiddelenindustrie (-8%) en machinebouw (-5%). In 2013 wordt een stabilisatie van de productie in de maakindustrie verwacht. De machinebouw zal waarschijnlijk licht herstellen, de transportmiddelenindustrie krimpt nog (-3%). Binnenlandse afzet wil niet herstellen van crisis Buitenlandse vraag is de drijvende kracht achter de…

Lees Meer

Minder startende ondernemers in 2012, aantal starters loopt in alle provincies terug.

Zo trekt de Randstad circa 55% van alle starters aan. Deze regionale verschillen worden verklaard door verschillende factoren, waaronder de bevolkingsdichtheid. Startersratio's lopen overal terug De startersratio, het aantal startende ondernemers als percentage van de potentiële beroepsbevolking (alle inwoners tussen 15 en 65 jaar), verschilt sterk per regio. Zo kent…

Lees Meer

VNG Handreiking ‘Netwerkend werken aan economische structuurversterking’

In de nieuwe VNG handreiking 'Netwerkend werken aan economische structuurversterking', gaat wethouder Cees Roem (Bergen, NH) in op de randvoorwaarden bij samenwerking tussen gemeenten en private partijen. Aan de hand van theorie en voorbeelden uit de praktijk worden criteria en suggesties gegeven voor de samenwerking tussen overheid, ondernemers en onderwijs. Meer…

Lees Meer

Toerisme en recreatie in cijfers 2012

Het overzicht van de toerisme- en recreatiesector beschrijft het gebruik van de Nederlandse logiesaccommodaties, vakanties van Nederlanders, de economische kant van toerisme en recreatie en de aantrekkelijkheid van diverse vormen van toerisme en recreatie. Meer informatie: CBS - Toerisme en recreatie in cijfers 2012 (pdf-bestand).

Lees Meer
Back To Top