skip to Main Content

Arghout Veenendaal genomineerd voor IMK-award

De IMK-award wordt medio november overhandigd aan de ondernemer met de ideale combinatie van passie voor en praktische invulling van ondernemerschap in de regio. ”We zijn op zoek naar een succesvolle ondernemer, waarbij de inzet van publieke middelen het verschil heeft gemaakt”, legt Han Dieperink (directeur IMK) uit. “Goed ondernemerschap…

Lees Meer

Buitenlandse gast beperkt krimp in horeca

Zo leiden verschillende maatregelen, waaronder de btw- en accijnsverhoging, tot een daling van de koopkracht. Daarentegen zorgt de grotere instroom van buitenlandse gasten dat de krimp van het horecavolume wordt beperkt. Bezoekers uit het buitenland geven horeca nog wel een stimulans Het ING Economisch Bureau verwacht dat het horecavolume daalt…

Lees Meer

MKB draagt flink bij aan de regionale economische identiteit

Vestigingsplaats grote bedrijven is vaak van grote regionale betekenis Het beeld van economische specialisaties wordt vaak sterk bepaald door grote(re) bedrijven. Kijken we bijvoorbeeld naar de economische topsectoren in Nederland (specialisatie op landniveau) dan kunnen we bij elke topsector wel een aantal grote gezichtsbepalende spelers noemen. Denk bijvoorbeeld aan de…

Lees Meer

Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 19 oktober 2012, nr. R&P/AV/2012/15154, tot wijziging van de Regeling financiering en verantwoording IOAW, IOAZ en Bbz 2004 in verband met gedeeltelijke normering vergoeding Bbz

Artikel 1, onderdeel h, komt te luiden: de ten laste van de gemeente gebleven kosten: de ten laste van de gemeente gebleven kosten, bedoeld in artikel 48, derde en vierde lid, van het Bbz 2004, waaronder begrepen de baten door toepassing van artikel 14a van de Abw. Na artikel 1…

Lees Meer
Back To Top