skip to Main Content

Brief staatssecretaris inzake intrekking van de Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK) en rechterlijke uitspraken vanwege kort geding FNV

Het ontbreken van overgangsrecht gaf FNV Kunsten, Informatie en Media, de Beroepsvereniging van Beeldende Kunstenaars en enkele individuele kunstenaars aanleiding een kort geding aan te spannen tegen de Staat der Nederlanden. De voorzieningenrechter van de rechtbank 's-Gravenhage heeft op 3 januari 2012 vonnis gewezen in het kort geding: 'Gebiedt de…

Lees Meer

Werkwijzer ‘Debiteurenbeheer Bbz’

Het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz) geeft zelfstandigen financiële steun en begeleiding om een bedrijf te starten of om een bedrijf door een moeilijke periode te helpen. Het Bbz bevordert duurzame uitstroom uit een bijstandsuitkering en voorkomt instroom in de bijstand, onder andere met leningen voor bedrijfskapitaal. Om de uitvoering…

Lees Meer

Kamerbrief over eenduidige definitie van zelfstandige zonder personeel (zzp’er) in wetgeving alsmede vervanging van de VAR door webmodule.

De webmodule, die het bestaande proces van de VAR zal vervangen, biedt daarmee transparantie en zekerheid over de uitleg van de Belastingdienst van de jurisprudentie over de kwalificatie van de arbeidsrelatie.  In de brief wordt op deze punten nader ingegaan. Allereerst wordt in de brief uiteengezet waarom een afzonderlijke wettelijke…

Lees Meer

Divosa zet gevolgen Miljoenennota 2013 op een rijtje

De kosten van tijdelijke uitkeringen voor levensonderhoud van startende ondernemers (ca. € 29 miljoen structureel) maken onderdeel uit van het gebundelde budget BUIG. Voor de verstrekking van bedrijfskapitaal en de kosten van levensonderhoud voor gevestigde zelfstandigen ontvangen gemeenten een aparte specifieke uitkering Bbz. Deze uitgaven maken geen onderdeel uit van…

Lees Meer

Stijging aantal starters in Zuid-Nederland

Aantal nieuwe bedrijfsoprichtingen blijft afnemen Ook in augustus van dit jaar is het aantal starters verder gedaald. Ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar lag het aantal 4% lager. Vooral in de zwaar getroffen sectoren als de bouw en de detailhandel daalde het aantal starters flink met respectievelijk -16% en…

Lees Meer
Back To Top