skip to Main Content

Akkoord UWV en VNG: 35 arbeidsmarktregio’s

Op 28 juni 2012, hebben beide partijen bij de VNG de overeenstemming formeel bekrachtigd met de presentatie van de indeling van de arbeidsmarktregio's.De dienstverlening van het UWV aan werkgevers en werkzoekenden wordt aangeboden vanuit de Werkpleinen. Een herijking van dienstverlening waarbij gemeenten en UWV elkaar aanvullen is noodzakelijk. Dit wordt door gemeenten én…

Lees Meer

Inkomen en vermogen op de oude dag – voormalige werknemers en zelfstandigen vergeleken

Uit dit onderzoek kwam enerzijds naar voren dat zelfstandigen vaker doorwerken na hun 65ste en anderzijds dat zelfstandigen over een groter vermogen beschikken. Het doel van dit vervolgrapport is om twee vragen die naar aanleiding van het vorige onderzoek naar boven kwamen te beantwoorden: 1. Werken zelfstandigen gemiddeld vaker door omdat…

Lees Meer

STAP: Gemeenten niet klaar voor Drank- en Horecawet

Vanaf 2013 zijn gemeenten verantwoordelijk voor toezicht en handhaving. Uiterlijk op 1 januari 2014 zij een verordening hebben voor paracommercie (verkoop van alcohol in sportkantines, buurthuizen en verzorgingshuizen). Ook kunnen gemeenten voor horeca-instellingen, slijters en supermarkten voorschriften opnemen in een facultatieve verordening. Bijvoorbeeld over toelatingstijden in de horeca, prijsacties in…

Lees Meer

Leningen tot € 250.000, de rol van kredietunies en Qredits

In zijn brief kondigt Verhagen de volgende maatregelen aan: openstelling Borgstellingsregeling het MKB (BMKB) voor niet-banken die zich kwalificeren als professionele kredietverlener; de mogelijkheid openen om via garantieregelingen nieuwe aanbieders zelf te financieren; een startkrediet voor pilots met kredietunies; het waar mogelijk wegnemen van belemmeringen voor nieuwe aanbieders van MKB…

Lees Meer

NEPROM Retailvisie: Van places to buy naar places to be

Retailers, projectontwikkelaars, beleggers en overheden zullen op decentraal niveau een gezamenlijke strategie moeten ontwikkelen om de kwaliteit van winkels, stad en stedelijk leven aantrekkelijk te houden voor de consument en de burger. Flexibiliteit en dynamiek zijn essentieel om vernieuwing te stimuleren. Versterking van bestaand stedelijk gebied; verschuiving naar meer herontwikkeling…

Lees Meer

Inkomen verklaard? Het inkomen van werknemers en zelfstandigen nader bekeken.

Inkomen van zelfstandigen In 2010 bedroeg de gemiddelde winst uit onderneming van zelfstandigen ruim 35 duizend euro. Net als bij de werknemers zijn er aanzienlijke verschillen tussen de verschillende bevolkingsgroepen. Het inkomen van mannelijke ondernemers is beduidend hoger dan dat van vrouwelijke ondernemers: 39 duizend euro tegenover 27 duizend euro.…

Lees Meer

Zzp’er die diensten aanbiedt het vaakst een bedrijfsadviseur

Zzp'er die diensten aanbiedt het vaakst een bedrijfsadviseur Bedrijfsorganisatiedeskundige of -adviseur is het meest voorkomende beroep onder zzp'ers die diensten aanbieden. Daarnaast zijn er veel kappers of schoonheidsspecialisten en beroepen in de bouw, zoals timmerman, aannemer timmerwerk en schilder. Ook medische beroepen als arts en fysiotherapeut staan in de top…

Lees Meer
Back To Top