skip to Main Content

COEN: Dubbel gevoel over 2e kwartaal 2012

De Conjunctuurenquête Nederland (COEN) is het gezamenlijke conjunctuuronderzoek van VNO-NCW, MKB Nederland, Centraal Bureau voor de Statistiek, Kamers van Koophandel en Economisch Instituut voor de Bouw. Dit onderzoek brengt vier keer per jaar de belangrijkste ontwikkelingen en verwachtingen van het Nederlandse bedrijfsleven in kaart, uitgesplitst naar regio en bedrijfstak. Daarbij…

Lees Meer

Raad voor Werk en Inkomen houdt op per 1 juli

Het adviesorgaan, waarin de VNG, centrale werkgever- en werknemerssorganisaties zijn vertegenwoordigd heeft sinds zijn oprichting in 2002 veel adviezen, analyses, onderzoeken en handreikingen over arbeidsmarkt en re-integratievraagstukken uitgebracht. Deze zullen via de site van RWI nog een jaar beschikbaar zijn. Klankbordgroep Eerder is afgesproken de verbetering en het gebruik van…

Lees Meer
Back To Top