skip to Main Content

CBS Monitor horeca vierde kwartaal 2011

2011 beter jaar voor de horeca dan 2010 De horeca heeft in het vierde kwartaal van 2011 2,4 procent meer omzet behaald dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Bijna alle horecabranches noteerden in het vierde kwartaal een omzetgroei. Restaurants en cafetaria's behaalden een meer dan gemiddelde omzetgroei. De omzet…

Lees Meer

Industriële productie daalt 1,5% in 2012

In hun kielzog krijgen ook toeleverende branches zoals de metaal, rubber- en kunststof en chemische industrie een productiekrimp te verwerken. De voedingsmiddelenindustrie kent dit jaar nog wel een kleine groei. Winstgroei blijft in deze branche een uitdaging door de aanhoudende prijsfocus in de Europese foodretail, versterkt door de koopkrachtdaling bij…

Lees Meer

Tweede Kamer heft RWI op

UWV zal naast het publiceren van cijfers over sectoren, een beeld schetsen over de tekorten en overschotten in deze sectoren. De VNG had zich hard gemaakt voor het veiligstellen van de arbeidsmarktinformatie. Sociale partners en de VNG krijgen zitting in een klankbordgroep, die UWV zal adviseren over de ontwikkeling van…

Lees Meer

ZZP en de stad

De gemeente Amersfoort en het Nicis Institute organiseren op 21 maart de conferentie ZZP en de stad. Tijdens het congres komen de ervaringen die zijn opgedaan met pilots wijkeconomie uitgebreid aan bod. Meer informatie: Nicis Institute

Lees Meer
Back To Top