skip to Main Content

Jurisprudentie ABW

Kies één van onderstaande thema's of maak gebruik van de mogelijkheid om een vraag aan de helpdesk te stellen. Artikel 5 - Begrip zelfstandige LJN AF2653, Centrale Raad van Beroep 081002 Artikel 5 - Hoedanigheid ondernemer LJN AP0299, Centrale Raad van Beroep 180504 Onvoldoende onderzoek van feitelijke situatie zelfstandige. Inschrijving…

Lees Meer

Jurisprudentie Awb

Kies één van onderstaande thema's of maak gebruik van de mogelijkheid om een vraag aan de helpdesk te stellen. Artikel 4 LJN BA8517 Rechtbank Zwolle 020707 Awb De rechtbank ziet zich geplaatst voor de vraag of verweerder terecht heeft geconstateerd dat eiseres haar inlichtingenverplichting heeft geschonden waardoor haar recht op…

Lees Meer

Jurisprudentie Ioaz

Kies één van onderstaande thema's of maak gebruik van de mogelijkheid om een vraag aan de helpdesk te stellen. Artikel 2 LJN AU7200, Centrale Raad van Beroep NIOAZ 291105 Is weigering uitkering krachtens Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandige, terecht? Behoort betrokkene tot de personenkring van de Wet…

Lees Meer

Jurisprudentie WAZ

Kies één van onderstaande thema's of maak gebruik van de mogelijkheid om een vraag aan de helpdesk te stellen. Algemeen LJN BC7006 WAZ 070308 Weigering WAZ-uitkering. Betrokkene moet in staat worden geacht tot het verrichten van zijn maatgevende arbeid als zelfstandig ondernemer. LJN BC6350 Centrale Raad van Beroep 290208 Weigering…

Lees Meer

Jurisprudentie WWB

Kies één van onderstaande thema's of maak gebruik van de mogelijkheid om een vraag aan de helpdesk te stellen. Artikel 17 WWB - Inlichtingenplicht LJN BC2398, Centrale Raad van Beroep 150108 Afwijzing aanvraag bijstandsuitkering. Zelfstandige? Onvoldoende onderzoek naar urencriterium. Aan de hand van overlegde gegevens wordt niet voldoende inzicht gegeven…

Lees Meer

Ecorys rapport Bbz 2004: uit het startblok

Hierin zijn onder andere de voorwaarden bepaalt  waaronder  mensen in de bijstand een eigen bedrijf kunnen starten. De regeling  is onderzocht over de periode 2004 tot en met 2008. De grootste uitgaven in de Bbz hangen samen met het aanvullen van de eigen inkomsten tot bijstandsniveau, van het  voorbereidingsjaar tot  drie…

Lees Meer

Ecorys Evaluatie Microkredietpilots

Ondernemerschap belangrijk voor zelfstandig bestaan Minister Verhagen is verheugd dat de regelingen op het gebied van microfinanciering effect hebben gehad. 'Ondernemerschap legt niet alleen het fundament onder onze economie, het is ook een kans om zelfstandig een bestaan op te bouwen. Dit zorgt niet alleen voor brood op de plank,…

Lees Meer

SZW-borgstellingsregeling ondernemers en startende ondernemers

Mandaatbesluit Tijdelijke SZW borgstellingsregeling ondernemers 2009-2010 Tijdelijke SZW-borgstellingsregeling ondernemers 2009 - 2010 Mandaatbesluit Tijdelijke SZW-borgstellingsregeling startende ondernemers vanuit een uitkering 2009 Tijdelijke SZW-borgstellingsregeling startende ondernemers vanuit een uitkering 2009 Mandaatbesluit Tijdelijke SZW borgstellingsregeling startende ondernemers vanuit een uitkering 2007 Tijdelijke SZW borgstellingsregeling startende ondernemers vanuit een uitkering (29-06-2007)

Lees Meer
Back To Top