skip to Main Content

COEN: Ondernemersvertrouwen minder hoog

Het ondernemersvertrouwen komt aan het begin van 2019 uit op 10,6; bijna drie punten lager dan een kwartaal eerder. Desondanks ligt het vertrouwen nog ruimschoots boven het langjarig gemiddelde. Een groeiend aantal ondernemers verwacht negatieve gevolgen van de brexit. Dit melden het CBS, KVK, het Economisch Instituut voor de Bouw,…

Lees Meer

Recordaantal mkb-oprichtingen in 2018

In 2018 zijn ruim 191 duizend mkb-bedrijven opgericht, vooral eenmansbedrijven. In 2018 zijn ook veel mkb-bedrijven (bijna 107 duizend) opgeheven. Het saldo van oprichtingen en opheffingen is met bijna 85 duizend het hoogste sinds 2007. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS over bedrijfsoprichtingen en -opheffingen op MKB-Statline.…

Lees Meer

IMK-Index: Meer ondernemers en zzp’ers in geldnood

Forse toename van bijstandsaanvragen door zelfstandigen Na een verbetering van de financiële situatie voor zelfstandige ondernemers in de afgelopen jaren, steeg het aantal bijstandsaanvragen door zelfstandigen gedurende het vierde kwartaal van 2018. Dat blijkt uit de IMK-index van het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf (IMK). Het IMK publiceert de…

Lees Meer

Verschillen tussen winkelgebieden worden groter

De meeste winkelgebieden worden nog steeds geconfronteerd met een teruglopende omzet. Dit komt vooral doordat steeds meer mensen ook hun dagelijkse boodschappen online doen. Dat is één van de conclusies uit het Randstad Koopstromenonderzoek 2018. Het onderzoek biedt inzicht in het winkelgedrag in de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht en de…

Lees Meer

IMK Helpdesk Normenlijsten

Voor de volledigheid zijn tevens verschillende relevante bijlagen met normbedragen behorende bij eerder verschenen SZW Verzamelbrieven opgenomen. IMK Helpdesk - Normenlijst 2016 tm jan-2019 IMK Helpdesk - Normenlijst 2015 tm jul-2018 (gecorrigeerd) IMK Helpdesk - Normenlijst 2015 tm jan-2018 IMK Helpdesk - Normenlijst 2014 tm juli 2017 (gecorrigeerd) IMK Helpdesk…

Lees Meer

MKB groeit in tien jaar met 600 duizend bedrijven

Begin 2019 telde Nederland ruim 1,75 miljoen MKB-bedrijven. Dit is een toename van 600 duizend bedrijven (52,1 procent) vergeleken begin 2009. Het aantal eenmansbedrijven nam in tien jaar tijd met 77,8 procent toe tot 1,4 miljoen. Deze nieuwe bedrijfscijfers zijn op MKB-StatLine gepubliceerd. Het totaal aantal bedrijven in Nederland bestond…

Lees Meer

Onderzoek Zelfstandig in en uit de bijstand

Het Ministerie van SZW is momenteel bezig met herijking van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen. Recent is het SEO onderzoek “Zelfstandig in en uit de bijstand” verschenen, één van de bouwstenen voor deze herijking. Het onderzoek geeft een beeld van het maatschappelijk rendement van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen. De beleidsconclusies die…

Lees Meer
Back To Top