skip to Main Content

Het IMK helpt in 10 jaar 50.000 ondernemers

Vandaag is het een bijzondere dag voor het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf. Het IMK viert dat het de afgelopen tien jaar 50.000 ondernemers heeft geholpen! Het MKB is de ruggengraat van de Nederlandse economie en het is de ambitie van IMK om ondernemers te helpen groeien en bloeien.…

Lees Meer

Wijziging Besluit bijstandverlening zelfstandigen per 1 januari 2020

Met ingang van 1 januari 2020 wijzigt het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz 2004) op de volgende vier onderdelen: Vernieuwing van de financieringssystematiek voor het Bbz 2004; Afsluiten van de instroom bij centrumgemeenten voor Bbz-bijstandsverlening aan ondernemers in de binnenvaart, zij kunnen met hun aanvraag terecht bij hun woongemeente en…

Lees Meer

Meer ondernemerschap in groeiende Nederlandse economie

Ondernemerschap doet het goed in de groeiende Nederlandse economie. Dit blijkt uit de laatste resultaten van de Global Entrepreneurship Monitor (GEM). Het aandeel van mensen dat zich bezighoudt met ondernemerschapsactiviteiten is sterk gestegen in 2018. In 2018 was ruim 12% van de beroepsbevolking actief betrokken bij het opstarten van een onderneming…

Lees Meer

ACM: zzp’ers kunnen afspraken maken over minimuminkomen

Zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) kunnen collectief afspraken maken over hun beloning om aan een minimuminkomen te komen. Dat staat in de ‘concept-Leidraad tariefafspraken zzp’ers’. Deze Leidraad sluit aan bij de initiatieven van het kabinet om de positie van zzp’ers aan de onderkant van de arbeidsmarkt te verbeteren. Leidraad Soms willen…

Lees Meer

Gemeentenieuws van SZW 2019-5: Tijdelijke Compensatieregeling Bbz

Onderstaand vindt u een overzicht van berichten uit het Gemeentenieuws van SZW (voorheen Verzamelbrief) relevant voor de uitvoering van sociale ondernemingsregelingen. 1. Wijzigingen Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 In het Belastingplan 2019 is een tijdelijke compensatieregeling Bbz opgenomen, die loopt tot en met 31 december 2019. Deze compensatieregeling heeft betrekking op…

Lees Meer

Een derde van ondernemers is vrouw

Nederland telde in 2017 ruim 1,81 miljoen MKB-ondernemers. In 2016 waren dit er bijna 1,77 miljoen. De stijging van 2,4 procent kwam vooral door een groei van het aantal vrouwelijke MKB-ondernemers. Het aantal vrouwelijke MKB-ondernemers steeg in 2017 met 3,8 procent tot een totaal van 0,64 miljoen. Het aantal mannelijke…

Lees Meer

4 op 10 zzp’ers geen voorziening arbeidsongeschiktheid

Van alle zelfstandig ondernemers zonder personeel heeft 41 procent naar eigen zeggen geen enkele voorziening getroffen voor het geval zij arbeidsongeschikt zouden worden. Zij hebben vaak vanwege de kosten geen verzekering afgesloten en houden ook geen spaargeld of beleggingen achter de hand voor eventuele arbeidsongeschiktheid. Dit blijkt uit nieuwe cijfers…

Lees Meer
Back To Top