skip to Main Content

Eus: ‘Door de coachingsgesprekken van het IMK ben ik veel bewuster gaan nadenken over potentiële opdrachten’

Kunstenaar Eus Roovers zocht én vond iemand die hem als ondernemer een spiegel durft voor te houden Bij de Kamer van Koophandel staat hij ingeschreven als ‘beoefenaar der scheppende kunst’, maar Eus Roovers omschrijft zichzelf liever als ‘nog niet zo beroemde kunstenaar’. Hij switcht nogal eens van vorm, maar momenteel…

Lees Meer

MKB Noodlijn nog vaker inzetten

MKB Noodlijn nog vaker inzetten Begin februari 2021 werd de MKB-Noodlijn opgezet als samenwerking tussen het IMK en Ondernemend Nederland. De aanleiding was dat ondernemers weliswaar voor (financiële) ondersteuning bij gemeenten en rijk terecht konden, maar dat er te weinig aandacht was voor de vele verhalen en soms ook emoties…

Lees Meer

Hoe gaat het met de kleine ondernemer? 

Hoe gaat het met de kleine ondernemer?  In het kader van de coronamaatregelen is er de laatste tijd veel geschreven over de situatie bij het MKB. Op basis van verschillende berichtgeving zou je kunnen denken dat het allemaal wel meevalt binnen het midden- en kleinbedrijf.  Onderzoek van De Nederlandse Bank…

Lees Meer

AMvB tijdelijke Bbz vanaf 1 oktober 2021 

AMvB tijdelijke Bbz vanaf 1 oktober 2021  Vanaf 1 oktober 2021 vervallen de belangrijkste corona-steunmaatregelen zoals Tozo, Tonk, NOW en TVL. Vanaf dat moment kunnen ondernemers nog gebruik maken van de ondersteuning bij heroriëntatie. Daarnaast geldt de Bbz wetgeving; waarbij sprake is van een tijdelijke aanpassing. Op dit moment is…

Lees Meer
Back To Top