skip to Main Content

Wat verandert er in 2020? Start nu alvast met de voorbereidingen.

Naar een beter sociaal vangnet voor zelfstandigen

Het sociaal vangnet voor zelfstandigen, de Bbz-regeling, wordt per 1 januari a.s. aangepast. In grote lijnen verschuift de verantwoordelijkheid (en daarmee de risico’s) van Rijk naar gemeenten en veranderen de geldstromen. Op tal van aspecten is nieuw beleid nodig, nieuwe werkwijzen en nieuwe kennis.

Beter nog, het is een logisch moment om de dienstverlening naar een volgend niveau te brengen. Tal van maatschappelijke trends, waaronder de snelle groei in aantal zelfstandigen en de democratisering van de burger, zorgen ervoor dat wat gisteren goed genoeg was, dat morgen niet meer is.

Hoe kan het IMK helpen?

Reisgids naar een beter sociaal vangnet voor zelfstandigen

Nederland heeft een sociaal vangnet voor zelfstandige ondernemers, het Bbz 2004 – Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004. Deze regeling wordt dit jaar aangepast. Deze aanpassing heeft met name betrekking op de financieringssystematiek tussen Rijk en gemeenten en niet op verbeteringen in de uitvoering.

Wij zijn van mening dat de dienstverlening aan ondernemers rond het sociaal vangnet, in het belang van de samenleving, veel beter kan en dat de wetswijzigingen rond de Bbz-regeling ook aanleiding voor gemeenten, en andere ketenpartijen, zijn om het dienstverleningsmodel tegen het licht te houden. Effectiever én efficiënter. Meer maatschappelijke baten tegen lagere kosten.

We hebben hierover een boek geschreven met een handreiking aan bestuurders in het publieke domein, met ondernemerschap in hun portefeuille, aan managers van de gemeentelijke afdeling zelfstandigen en aan de medewerkers bij gemeenten, die uitvoering geven aan de Bbz-regeling. Dit boek is bedoeld om te inspireren, te adviseren en aan te bevelen. Het is aan de gemeente zelf om ambities te bepalen, keuzes te maken en de dienstverlening vorm te geven.

Bestuurders, managers, dienstverleners, ketenpartijen, maar ook academici, worden uitgenodigd en uitgedaagd om te reageren, zodat een ‘gouden driehoek’ van publieke, private en academische partijen ontstaat, waarmee de totale keten rond zorgverlening aan ondernemers kan evolueren naar volgende niveaus.

Workshop Bbz 2020

Wij verzorgen vanaf september 2019 workshops Bbz 2020 voor beleidsmedewerkers, kwaliteitsmedewerkers en klantmanagers Bbz. De workshop is gericht op het ontwikkelen van gemeentelijk beleid en het opstellen van nieuwe beschikkingen, welke vanaf 1 januari 2020 benodigd zijn voor een goede uitvoering van het Bbz, en omvat de volgende onderwerpen:

  • De voorgenomen Bbz-aanpassingen en de gevolgen voor gemeente en ondernemer aan de hand van diverse casussen.
  • De invulling van gemeentelijk beleid op het gebied van terug- en invordering.
  • Het opstellen van nieuwe beschikkingen (die stellen we voor deelnemers digitaal beschikbaar).

De kosten voor deelname bedragen € 175 exclusief btw, inclusief hand-out en lunch. De workshop wordt verzorgd door een ervaren Bbz-specialist van IMK.

Aanmelden workshop Bbz 2020
De workshop is bedoeld voor beleidsmedewerkers, kwaliteitsmedewerkers en klantmanagers Bbz.
Kies hieronder een inschrijfmoment en klik op deelname toevoegen.
Datum Tijd Locatie Workshop
Di 15/10 10:00-15:00 Eindhoven: Businesscentrum Luminos, Noord Brabantlaan 265 Beter Bbz Plan
Do 17/10 10:00-15:00 Baarn: IMK, Amsterdamsestraatweg 57 Beter Bbz Plan
Di 22/10 VOL Assen: De Drentse Zaak, Beilerstraat 24 Niet meer beschikbaar
Do 24/10 10:00-15:00 Eindhoven: Businesscentrum Luminos, Noord Brabantlaan 265 Beter Bbz Plan
Do 7/11 VOL Eindhoven: Businesscentrum Luminos, Noord Brabantlaan 265 Niet meer beschikbaar
Ma 11/11 10:00-15:00 Baarn: IMK, Amsterdamsestraatweg 57 Beter Bbz Plan
Do 14/11 10:00-15:00 Baarn: IMK, Amsterdamsestraatweg 57 Beter Bbz Plan
Reageer op alle stellingen rondom het Bbz!
Bent u al lid van Linkedin? Meldt u dan nog even aan bij de Linkedingroep van het Beter Bbz Platform. Klik hier om naar de groep te gaan en klik vervolgens op "Lidmaatschapsverzoek".

Hulp nodig?

Het is zeker niet de intentie van ons boek om voor te schrijven hoe gemeenten moeten handelen of georganiseerd moeten zijn. Dat is natuurlijk aan de gemeente. Ons boek is bedoeld om te inspireren, te adviseren en aan te bevelen. Het is aan de gemeente zelf om ambities te bepalen, keuzes te maken en de dienstverlening vorm te geven. Het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf ondersteunt gemeenten bij het ontwerp, de inrichting en de uitvoering van het sociaal vangnet voor zelfstandigen. In het Beter Bbz Plan wordt bepaald welk dienstenportfolio wordt ondersteund, met welk dienstverleningsmodel en welk organisatie en expertiseniveau nodig zijn.

Wilt u een Beter Bbz Plan opstellen?

Wij informeren u hier graag verder over. Bel ons op: 088 999 00 00


Jouw gegevens zijn veilig. We zullen ze nooit aan derden verstrekken.

Wilt u ook de Bbz reisgids ontvangen?

Laat even uw gegevens achter en wij sturen u een exemplaar toe!


Back To Top