skip to Main Content

Je wilt je bedrijf verkopen. Waar moet je op letten?

Je hebt een bedrijf dat je wilt verkopen. Hier kunnen uiteraard tal van redenen aan ten grondslag liggen. Hier gaan we in dit artikel niet dieper op in. Waar we wel dieper op in gaan in dit artikel is hoe je jouw bedrijf het beste kunt verkopen. Je doet je bedrijf natuurlijk niet zomaar van de hand. Een bedrijfsovername is vaak emotioneel zwaar. Niet alleen voor jou als eigenaar van het bedrijf, maar zeker ook voor het bedrijf zelf en haar medewerkers.

Een goed gevoel aan de verkoop overhouden is minstens zo belangrijk als de juiste prijs ervoor krijgen. Vanzelfsprekend sta je er bij de verkoop niet alleen voor want het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf kan je hierbij helpen!

arrow-right
Wat is het beste moment om uw bedrijf te verkopen?
Binnen enkele minuten inzicht door 16 korte vragen? Doe de verkoopwijzer en bekijk wat het beste moment is om uw bedrijf te verkopen. Klik hier om te beginnen.
Bekend van onder andere
bedrijf verkopen

Ga niet over één nacht ijs bij de verkoop van je bedrijf

Een bedrijf verkopen, dat doe je in de meeste gevallen niet van de één op de andere dag. Uitzonderingen daargelaten is dit een proces dat simpelweg tijd vraagt. Meer dan eens, mede afhankelijk van de grootte van het bedrijf, is dit een meerjarenplan. Het is belangrijk om je dit te realiseren. Een gedegen voorbereiding en planning geeft namelijk rust, overzicht en structuur. In het voorbereidingsproces stel je jezelf een aantal kritische vragen, als bijvoorbeeld:

 • Waarom wil je jouw bedrijf verkopen?
 • Hoe en waar vind je nu precies de meest geschikte overnamekandidaat?
 • Welke prijs ga ik voor mijn onderneming vragen?
 • Wil ik aanvullende voorwaarden in de verkoop op laten nemen en zo ja, welke?
 • Hoe regel ik alles met betrekking tot de Belastingdienst?
 • Wat wordt mijn rol na de overname?
 • Hoe lang ben ik nog aansprakelijk voor de verplichtingen van de onderneming?

Het antwoord op deze vragen is lastig te vinden en dit vraagt dus tijd. Bovendien is de kans aanwezig dat je zelf niet over de juiste kennis beschikt om het juiste antwoord op deze vragen te vinden/geven. Daarbij kunnen emoties je blik soms vertroebelen. We raden je dan ook aan om hier een onafhankelijke partij bij in te schakelen. IMK Bedrijfsovernames kan je hierbij helpen. Klik hier om een telefonische afspraak in te plannen.

Begin met een profielschets van jouw bedrijf

Een gedegen voorbereiding bij de verkoop van jouw bedrijf heeft op zijn minst tot resultaat dat je een sterkte – zwakte analyse van jouw bedrijf kunt overleggen. Daarnaast verwoord je de ambitie en missie van de onderneming en is het voor potentiële kopers duidelijk wat de winstverwachting voor de lange termijn is. Deze zaken komen in de profielschets van jouw bedrijf te staan.

Deze profielschets stel je niet alleen op, maar in nauwe samenwerking met de partij die je helpt/adviseert bij de bedrijfsovername. De profielschets dient een tweeledig doel. Zo dwingt het opstellen van een profielschets je na te denken over een aantal belangrijke zaken. Aan de andere kant stel je een profielschets natuurlijk op om jouw bedrijf daadwerkelijk in de markt te zetten. Op deze manier laat je potentiële koper weten, al dan niet anoniem, dat je jouw onderneming ter overname aanbiedt.

In deze schets ben je kort en bondig. Deze is immers bedoeld om de interesse te wekken. Je kunt dan ook volstaan met het benoemen van de activiteiten van het bedrijf, waarom je het bedrijf wilt verkopen en informeren over het type bedrijf en de regio waarin je actief bent. Verder kun je, heel summier, omzet –en resultaatgegevens in de profielschets vermelden. Uiteraard vergeet je niet om de contactgegevens van de adviseur die jouw belangen behartigt te vermelden.

profielschets van je bedrijf
verkoopmemorandum opstellen

Start met het opstellen van een verkoopmemorandum

En dan komt het moment dat er een partij is die geïnteresseerd is in jouw bedrijf. Het eerste contact is gelegd, maar de informatie uit de profielschets is voor een potentiële koper veel te beknopt. Het is dan ook volstrekt logisch dat deze partij meer informatie over het bedrijf wil. Bij een bedrijf verkopen hoort dan ook het opstellen van een verkoopmemorandum. In dit verkoopmemorandum wordt er dieper op de materie ingegaan.

Het komt er in het kort op neer dat je vrijwel volledige inzage geeft in jouw bedrijf. Zo verschaf je informatie over de achtergrond en de historie van het bedrijf. Je verstrekt informatie over de markt waarin je actief bent en de ontwikkelingen hierin. Je geeft inzicht in productiegegevens en je geeft een nauwkeurige beschrijving van hoe de onderneming is georganiseerd. Een duidelijk organigram is hierbij een vereiste. In dit verkoopmemorandum mogen de financiële cijfers natuurlijk niet ontbreken. Verder besteed je aandacht aan fiscale en juridische aspecten die nu eenmaal altijd verbonden zijn aan een bedrijf verkopen.

Dit alles is uiteraard heel gevoelige informatie die je niet zomaar deelt met de eerste de beste partij. Je deelt deze info alleen met een partij waarvan je het vermoeden hebt dat deze ook daadwerkelijk een overnamepartner kan zijn. Een verkoopmemorandum overleg je dan ook pas aan een potentiële koper als hij met betrekking tot dit document een geheimhoudingsclausule heeft getekend. Ook hier wordt weer direct duidelijk dat een bedrijf verkopen vraagt om specialistische kennis en kunde.

Jouw bedrijf klaarmaken voor verkoop!

Een bedrijf verkopen doe je uiteraard makkelijker als een aantal zaken helder zijn. Wat je in de praktijk nog wel eens ziet is dat een bedrijf sterk rust op slechts één persoon, namelijk de eigenaar van het bedrijf. Een bedrijf is hierdoor heel kwetsbaar, want wat als de eigenaar wegvalt? In dit geval natuurlijk door verkoop, maar het feit blijft. Immers, is alle informatie om het bedrijf voort te kunnen zetten wel aanwezig bij anderen binnen het bedrijf? Wie is er beslissingsbevoegd en hoe is jouw bedrijf georganiseerd? Door de organisatie goed op orde te hebben kan het bedrijf makkelijker voorgezet worden door de nieuwe eigenaar(s).

Hoe staat het bedrijf er financieel voor?

Een tweede punt van aandacht is het financiële vlak. Met andere woorden, hoe staat je bedrijf er financieel gezien voor? De conclusie dat een financieel gezond bedrijf eenvoudiger te verkopen is, is een juiste. Je kunt eenvoudig de cijfers van jouw onderneming vergelijken met branchegegevens om te weten ‘hoe jij het doet’. Als blijkt dat de cijfers tegenvallen heb je verschillende opties. Zo kun je ervoor kiezen om je bedrijf verkopen uit te stellen. Je kunt er echter ook voor kiezen om te accepteren dat de verkoopprijs lager uit zal vallen.

De juiste verkoopprijs

Derde, en laatste punt, wat we behandelen met betrekking tot het verkoop klaar maken van jouw onderneming is het bepalen van de juiste verkoopprijs. Dit begint met het bepalen van de waarde van het bedrijf. Laten we beginnen met te stellen dat er niet één of andere tool bestaat die de juiste waarde uit de hoge hoed tovert. Hiervoor is een waardebepaling eenvoudigweg te complex. Je hebt met nogal wat factoren te maken. Denk hierbij aan onder andere:

 • Toekomstige vrije kasstromen
 • Hoe groot is het eigen vermogen?
 • Wat is de toekomstverwachting met betrekking tot het nettowinstcijfer?

Als je dan ook weet dat er nog zoiets als strategische waarde en operationele waarde bestaat, dan begrijp je ook vast direct de complexiteit van dit vraagstuk. Uiteindelijk ligt de waardebepaling van je bedrijf ten grondslag aan de verkoopprijs die je vraagt. Verkoopprijs en waarde van het bedrijf zijn dus vrijwel altijd twee verschillende waardes.

Laat je zeker in dit vraagstuk bijstaan door mensen met de juiste kennis en expertise.

jouw bedrijf klaarmaken voor de verkoop
geschikte koper

Op zoek naar de geschikte koper

Je bent nu daadwerkelijk zover om jouw bedrijf te verkopen. Een spannend en vaak toch ook wel moeilijk moment is hiermee aangebroken. We gaan ervan uit dat je een externe partij hebt ingeschakeld om je te begeleiden met het bedrijf verkopen. Deze partij kent het klappen van de zweep en zal je werk en zorgen uit handen nemen. Jouw overnameadviseur zal er alles aan doen om de meest geschikte kandidaat te vinden en zal alleen in zee gaan met partijen die oprecht geïnteresseerd zijn in jouw bedrijf.

Indien zich meerdere kandidaten aandienen zal de adviseur een selectie maken van de meest interessante overnamekandidaten en deze aan je voorleggen. Je voert verschillende gesprekken en uiteindelijk zal er één kandidaat overblijven. Je maakt de verdieping en wanneer het van beide kanten ‘goed voelt’ is het nog slechts een kwestie van het ondertekenen van de overnamedocumenten.

Verkoop bedrijf, dit is de rode draad.

Je bedrijf verkopen is geen sinecure, zo veel is wel duidelijk geworden uit bovenstaande. De rode draad in het proces dat bedrijf verkopen heet is het inschakelen van de juiste kennis en expertise. Doe je dit niet, dan loop je de kans dat je bijvoorbeeld niet het juiste bedrag krijgt voor je bedrijf. Bovendien kan het zo zijn dat de juridische en fiscale gevolgen van de bedrijfsovername niet goed zijn geregeld. Met alle mogelijke gevolgen van dien!

Kies dan ook altijd voor een partij die je kan helpen en kan adviseren bij het verkopen van je bedrijf. Je hebt wat dit betreft een ruime keus, maar hoe weet je of een overnameadviseur ook echt betrouwbaar is? IMK heeft in haar netwerk verschillende betrouwbare en gerenommeerde bedrijven die gespecialiseerd zijn in bedrijfsovernames. IMK is er voor jou en brengt je dan ook graag in contact met één van deze bedrijven. Geïnteresseerd of wil je meer informatie over wat IMK voor jou kan betekenen als je jouw bedrijf wilt verkopen? Neem dan contact met ons op.

rode draad bij verkopen bedrijf
telefoon-icon
Betrouwbaar en goed hoeft niet duur te zijn!

Laat jouw gegevens achter en wij bellen je terug.
Of bel ons op: 088 - 999 00 00.

  Jouw gegevens zijn veilig. We zullen ze nooit aan derden verstrekken.

  Bedrijfsovername

  Lees hier onze blog

  Hier vindt u een overzicht van de laatste blogberichten. Klik hier voor alle blogberichten

  Dag van de Scheiding

  Een dag uitroepen tot Dag van de Scheiding klinkt wellicht wat onlogisch. Een scheiding is immers geen vreugdevol iets, integendeel. Waarom dan toch deze dag? Omdat het nodig is – en hard ook. De Dag van de Scheiding, dit jaar…

  Conflictregisseur Yvonne Blijie: ‘Ondernemersgezinnen scheiden anders’

  Tijdens haar studie Bedrijfseconomie startte Yvonne Blijie samen met haar broers een horecaonderneming. Hun ondernemersgeest en haar organisatievaardigheden bleken een gouden combinatie, met (inter)nationaal succes tot gevolg. Maar Blijie kent ook de andere kant van succesvol ondernemen. Crises besparen niemand,…

  Regeren is vooruitzien!

  Wat is het toch lastig om vooruit te kijken. Terugkijken is veel gemakkelijker, achteraf heb je namelijk altijd gelijk. Wie de coronacrisis had zien aankomen, had de juiste stappen gezet. Wie tien jaar geleden de financiële crisis had zien aankomen…

  Laat jouw gegevens achter en wij nemen contact op!


   Jouw gegevens zijn veilig. We zullen ze nooit aan derden verstrekken.

   Back To Top