skip to Main Content

Is een AOV er ook voor ZZP'ers? Of is er een beter alternatief?

Als zzp -er kent u als geen ander de voordelen van het ondernemerschap. Een grote mate van zelfstandigheid en onafhankelijkheid zijn hier slechts enkele voorbeelden van.

Uiteraard weet u ook dat u als zelfstandig ondernemer risico’s loopt, bijvoorbeeld met betrekking tot uw inkomen. Een arbeidsongeschiktheidsverzekering kan financiële problemen helpen voorkomen. Maar wat weet u eigenlijk van deze specifieke verzekering?

In dit artikel vertellen wij u meer over de AOV, zoals deze verzekering ook wel wordt genoemd. Bovendien laten wij u in dit artikel kennismaken met een alternatief voor de zzp AOV, waarbij u aanspraak kunt maken op het sociale vangnet zoals dit van toepassing is voor werknemers in loondienst.

uitroepteken-icon-250x250
Is MKB Vangnet ook geschikt voor u?
Doe nu eerst de check.
Daarmee krijgt u binnen enkele minuten een reëel inzicht of het passend is voor u.

Wat is een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor de ZZP'er?

Een verzekering sluit u altijd af om bepaalde risico’s af te dekken of uit te sluiten. In verreweg de meeste gevallen betreft het financiële risico’s die u zelf niet kunt of wilt dragen. Als u actief bent als zelfstandig ondernemer, dan bent u tot op zekere hoogte kwetsbaar als het gaat om uw inkomen. U kunt immers ziek worden of arbeidsongeschikt raken.

Gedurende de tijd dat u ziek of arbeidsongeschikt bent heeft u minder, of soms zelfs helemaal geen inkomen. Om dit risico af te dekken kunt u een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) afsluiten. Een AOV is dan ook een verzekering waarmee u inkomensverlies gedurende een bepaalde tijd voorkomt of beperkt.

wat is een aov voor zzp
Waarom een aov als zzp'er

Waarom sluit je als ZZP'er een AOV?

Wellicht vraagt u zich af waarom je überhaupt een AOV zzp af zou sluiten. U bent immers kerngezond en de laatste keer dat u ziek was kunt u zich nauwelijks nog herinneren. Natuurlijk is dit meer dan prettig, maar dit wil niet zeggen dat u in de toekomst ook gezond blijft. Een bedrijfsongeval zit helaas ook maar al te vaak in een klein hoekje. Bovendien hoeft u hier lang niet altijd zelf schuldig aan te zijn. Op bijvoorbeeld een bouwplaats bent u niet alleen aan het werk. De onoplettendheid van een ander kan grote gevolgen hebben voor u en daarmee voor uw inkomen.

Ziek worden of arbeidsongeschikt raken door bijvoorbeeld een bedrijfsongeluk, het overkomt zzp-ers dagelijks. Een zzp AOV biedt uitkomst met betrekking tot het verlies van inkomen. Een arbeidsongeschiktheidsverzekering biedt vaak ook dekking in het geval u zwanger bent. Tijdens een zwangerschap breekt vroeg of laat de periode aan dat u minder of zelfs helemaal niet meer kan of mag werken. Ook dit heeft verlies van inkomen tot gevolg en kan een reden voor u zijn om te kiezen voor een aov verzekering zzp.

Is een arbeidsongeschiktheidsverzekering verplicht voor een ondernemer?

Als zzp’er bent u gewend aan een grote mate van vrijheid en zelfstandigheid. Verplichtingen? Daar heeft u niet zoveel mee op. Het is daarom goed om te weten dat u niet verplicht bent om deze inkomensverzekering af te sluiten. U bepaalt dan ook zelf nut en noodzaak van een AOV.

Is een aov verplicht
Is een aov verplicht

Is een AOV voor een zzp'er nodig?

U bepaalt zelf of u wel of niet een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluit. Daarmee bepaalt u in feite ook zelf of dit nodig is of niet. Veel zzp’ers schenken helaas nog steeds te weinig aandacht aan de risico’s die zij lopen.

Spaargeld als buffer voor mindere tijden of met alleen het inkomen van een partner rondkomen zijn oplossingen die voor veel zzp’ers de lading wel dekt. Echter moet u zich hierbij wel de vraag stellen hoe lang u het op deze wijze financieel uit kunt zingen.

Hoe duur is een aov?

Voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering betaalt u premie welke meestal in maandelijkse termijnen voldaan dient te worden. Het is ondoenlijk om aan te geven hoeveel u maandelijks kwijt bent aan een AOV zzp. De reden waarom heeft alles te maken met de keuzevrijheid die u met betrekking tot deze verzekering heeft. De hoogte van de premie wordt onder andere bepaald door:

 • looptijd van de verzekering
 • uw leeftijd
 • uitkeringsdrempel
 • de door u gekozen wachttijd
 • aard van de werkzaamheden die u uitoefent
 • het door u gekozen verzekerde bedrag

Let op, deze opsomming is zeker niet volledig. Een arbeidsongeschiktheidsverzekering is over het algemeen geen goedkope verzekering. U moet al snel rekening houden met een premie die gemakkelijk op kan lopen tot enkele duizenden euro’s op jaarbasis. Uiteraard is dit ook een factor om rekening mee te houden in uw besluitvorming of wel of niet een AOV af te sluiten.

Wat kost een arbeidsongeschiktheidsverzekering
Medische keuring aov en leeftijd

Leeftijd en medische keuring? Hoe zit dat bij een AOV

Bij vrijwel alle verzekeraars die dit product aanbieden kun je deze verzekering afsluiten als je 18 jaar of ouder bent. De maximale leeftijd waarop u een AOV af kunt sluiten verschilt sterk. Het is dan ook niet mogelijk om hier een eenduidige uitspraak over te doen.

Wat alle verzekeraars gemeenschappelijk hebben is dat u medisch gekeurd dient te worden of, op zijn minst, een gezondheidsverklaring moet invullen. Aan de hand hiervan schat de verzekeraar de risico’s voor hen in. Het kan zijn dat een medische keuring bepaalde klachten aan het licht brengt. Dit kan tot gevolg hebben dat bepaalde ziektes of aandoeningen uitgesloten worden. Wanneer deze niet uitgesloten worden, dan krijgt u vaak te maken met een opslag op de premie.

Wanneer keert een arbeidsongeschiktheidsverzekering uit?

Een AOV keert uit op het moment dat, zoals dat zo mooi klinkt in verzekeringstermen, het verzekerde voorval zich voordoet. Met andere woorden, een zzp AOV keert uit op het moment dat u ziek bent, zwanger bent en hierdoor niet langer (volledig) kunt werken of wanneer u arbeidsongeschikt bent geraakt. Het kan in de praktijk echter zo zijn dat u niet direct een uitkering uit deze verzekering ontvangt. Dit kan het geval zijn als u heeft gekozen voor een bepaalde wachttijd of als de verzekeraar een wachttijd in haar voorwaarden heeft opgenomen.

Bovendien kan het zelfs zo zijn dat u helemaal geen uitkering van de verzekeraar ontvangt. Dit kan voorkomen als u arbeidsongeschikt raakt. De mate van afkeuring speelt dan namelijk een rol. U bepaalt namelijk zelf vanaf welke mate van arbeidsongeschiktheid u verzekerd bent. Wanneer dit percentage ‘niet gehaald’ wordt, dan zal er geen uitkering volgen.

Wanneer keer een aov uit
Alternatief voor de aov

MKB Vangnet, het alternatief voor de arbeidsongeschiktheids- verzekering

Een AOV is een prima oplossing om het risico met betrekking tot uw inkomen af te dekken in geval van ziek worden of arbeidsongeschikt raken. Echter is het ook vaak een dure oplossing, waarbij er toch een aantal haken en ogen zitten aan de uitkering die u ontvangt uit deze verzekering wanneer u hier aanspraak op maakt. De meest ideale situatie voor u als zzp –er zou uiteraard zijn dat u, net als iemand die in loondienst werkzaam is, kunt terugvallen op het sociale vangnet in geval van ziekte en/of arbeidsongeschiktheid.

Dit was lange tijd niet mogelijk, want u bent nu eenmaal ondernemer en u dient uw eigen boontjes te doppen. IMK heeft in nauwe samenwerking met onder andere de Belastingdienst, De Nederlandse Bank en het UWV een alternatief voor de AOV in het leven geroepen. Dit alternatief heet het MKB Vangnet. Groot voordeel voor u als zelfstandig ondernemer is dat u niet langer een AOV zzp nodig heeft. Bijkomend voordeel is dat u met deze oplossing wel terug kunt vallen op het sociale vangnet.

Wanneer u gebruik maakt van het MKB Vangnet blijft u zzp –er en behoud u de volledige zeggenschap en verantwoording over uw eigen bedrijf. Wat deze oplossing wel bij u wegneemt zijn zorgen en onzekerheid over uw inkomen wanneer u ziek wordt, zwanger raakt of arbeidsongeschikt raakt.

Elders op deze website vind u meer informatie over het MKB Vangnet. Natuurlijk kunt u ook contact opnemen met IMK wanneer u geïnteresseerd bent in deze oplossing voor het MKB.

Hoe werkt MKB Vangnet?

Is MKB Vangnet ook geschikt voor u?
Doe nu eerst de check. Daarmee krijgt u binnen enkele minuten een reëel inzicht of het passend is voor u.

Bel de MKB Vangnet-advieslijn
Ook kunt u op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur bellen met de advieslijn van het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf in Woudenberg.
088 999 00 09

telefoon-icon
Wilt u meer informatie over MKB Vangnet?
Laat uw gegevens achter en wij bellen u terug. Of bel ons op: 088 - 999 000 9

  Jouw gegevens zijn veilig. We zullen ze nooit aan derden verstrekken.

  Bekend van onder andere

  Vraag de uitgebreide folder aan

  Is het misschien iets voor u? Zoekt u een beetje meer zekerheid? Vraag dan de uitgebreide digitale folder aan. Daarin leest u veel meer.

  Folder MKB vangnet


   Uw gegevens zijn veilig. We zullen ze nooit aan derden verstrekken.

   Of bel de MKB Vangnet-advieslijn

   Ook kunt u op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur bellen met de advieslijn van het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf in Woudenberg op telefoonnummer: 088 999 00 09


    Jouw gegevens zijn veilig. We zullen ze nooit aan derden verstrekken.

    Laat jouw gegevens achter en wij nemen contact op!


     Jouw gegevens zijn veilig. We zullen ze nooit aan derden verstrekken.

     Back To Top